Zmiany w egzekucjach komorniczych od 2019 roku

Zmiany, zmiany, zmiany…

Po wielu latach obowiązywania uchwalonej w 1997 roku Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nadchodzi nowe. Nowe rozpocznie się w styczniu 2019 roku. Stara, pięćdziesięciokrotnie nowelizowana ustawa przestanie obowiązywać, zaś zaczną obowiązywać dwie nowe ustawy związane z egzekucją komorniczą. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych oraz Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Jedni się cieszą, inni trochę mniej. Jak to będzie funkcjonować w praktyce – zobaczymy. Póki co – garść istotnych zmian.

Komornik tylko z obszaru apelacji właściwej dla zamieszkania dłużnika

Dotychczas wobec dłużnika można było – z drobnymi wyjątkami – wszcząć egzekucję u dowolnego komornika w Polsce. Po zmianach preferowany będzie komornik z rewiru dłużnika, zaś w swoboda wyboru komornika zostanie ograniczona do obszaru sądu apelacyjnego w którym mieszka dłużnik. Trudno tą zmianę ocenić jednoznacznie, ale najwyraźniej skierowana jest ona przeciw tak zwanym „hurtowniom” komorniczym.

Będzie taniej, chociaż nie do końca

Koszty postępowania egzekucyjnego ulegną zarówno zmniejszeniu w niektórych przypadkach. Opłata bowiem zostanie ujednolicona do 10%. W tej chwili w przypadku opłacania zadłużenia bezpośrednio w kancelarii wynosi ona 15%. I tutaj jest delikatny plus. Z kolei w przypadku egzekucji z wynagrodzenia i rachunku bankowego, opłata w istocie wzrośnie z dotychczasowych 8% do wspomnianych 10%. I to wydaje się mniej korzystne. Z kolei jednak, jeżeli dłużnik zapłaci należność w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, opłata będzie wynosić jedynie 3%. Tutaj zdania są bardzo podzielone.

Będzie przejrzyściej i prościej?

  • komornik podczas czynności w terenie będzie miał obowiązek nagrywania podejmowanych czynności egzekucyjnych i dołączać nagranie do akt.
  • przymusowe otwarcie mieszkania dłużnika według nowych zasad ma się odbywać tylko i wyłącznie w asyście policji
  • większa ochrona osób trzecich – komornik nie będzie mógł dokonać zajęcia składnika majątku, jeśli otrzyma dokument, który jednoznacznie wskaże, że przedmioty mogące podlec zajęciu nie należą do dłużnika
  • dłużnik otrzyma formularz skargi na czynności komornika, co ma uprościć jej złożenie
  • zostanie rozszerzony katalog przedmiotów nie podlegających zajęciu (na przykład lodówka, kuchenka, odkurzacz)
  • będzie częstsza kontrola komorników – minimum raz na dwa lata właściwy prezes sądu będzie musiał przeprowadzić kontrolę
  • zmieniają się widełki wiekowe – minimalny to 28 lat, maksymalny to 65 lat.
  • w przypadku komornika, który naruszył prawo w sposób rażący, właściwy Minister będzie mógł z urzędu wszcząć postępowanie administracyjne celem odwołania go ze stanowiska,
  • komornicy będą musieli składać dokładne oświadczenia majątkowe
  • komornik nie będzie mógł powierzać większości obowiązków asesorom,

Co my na to?

W naszej ocenie zmiany są pozytywne. Rozwiązują one wiele dotychczasowych problemów. Czy przysporzą nowych? Nie wiadomo. Oceny bowiem można będzie dokonać po czasie. Póki co, należy obserwować jak to będzie działać w praktyce.

Aby być na bieżąco z nowościami, polub naszą stronę

Pozwól sobie pomóc, wypełnij formularz

Skomentuj

komentarzy

Zadzwoń